+36-52/342-872 | lelkeszi@kistemplom.hu

Igehirdetés 2019. október 27.

Lekció: 2 Tim. 4:6-8. 16-18. 6Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. 7Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 8végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad…

Igehirdetés 2019. szeptember 22.

Lekció: 1 Tim. 2:1-8. 1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez…

Igehirdetés 2019. szeptember 8.

A „magába szállás” isteni minősége Lekció: Lukács 15:11-24. 11Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!…

Igehirdetés 2019. szeptember 1.

Lekció: Apcsel 2:37-47. 37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg…

Igehirdetés 2019. augusztus 25.

Isten igazságát felvállalni bennem Lekció: Lukács 18:1-8. 1Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent…

Igehirdetés 2019. augusztus 4.

Életszakaszok Mózes és a mi életünkben Lekció: Apostolok Cselekedetei 7:20-34. 20Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Három hónapig nevelték apja házában, 21amikor pedig kitették, a fáraó leánya…

Igehirdetés 2019. július 28.

Anániás és Szafira Lekció: Apostolok Cselekedetei 5:1-11. 1Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, 2és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az…

Igehirdetés 2019. július 14.

Agresszióra agresszióval? Lekció: Bírák 15:1-16. 1Történt egy idő múlva, búzaaratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét; egy kecskegidát is vitt neki magával. Ezt mondta: Be akarok menni a feleségemhez, a…

Close Menu