+36-52/342-872 | lelkeszi@kistemplom.hu

Igehirdetés 2019. március 24.

Nagyböjt 3. vasárnapja Lekció: Jeremiás 20:7-13. 7Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél! Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. 8Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és…

Igehirdetés 2019. február 17.

Hetvened vasárnap Lekció: Prédikátor 7:15-18. 15Sok mindent láttam hiábavaló életemben: Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. 16Ne légy fölöttébb igaz,…

Igehirdetés 2019. február 10.

Egy talpalatnyi hely Lekció: Siralmak 5:1-22. 1Emlékezz, URam, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat! 2Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. 3Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. 4Vizünket pénzért isszuk,…

Igehirdetés 2019. február 3.

Vízkereszt utáni 4. vasárnap Lekció: 1. Korinthus 13:4-13. 4A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,…

Igehirdetés 2019. január 27.

Vízkereszt utáni 3. vasárnap Lekció: Neh 8:1-10. 1Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet…

Igehirdetés 2019. január 13.

Isten Igéjének engedelmeskedni Lekció: Jeremiás 36:20-32. A király elégeti a tekercset 20Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elísámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. 21A…

Igehirdetés 2019. január 6.

Vízkereszt Lekció: 1. Ézsaiás 42:1-7. 1Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. 2Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát…

Igehirdetés 2019. január 1.

Az „odafennvalók” és az „idelentlévők” Lekció: 1. János 3:1-12. 1Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket…

Close Menu