Igehirdetés 2020. október 25.

Mindenben úgy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái Lekció: Ézs 49:7-13. 7Ezt mondja az ÚR, Izráel megváltója, Szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája:…

Igehirdetés 2020. július 12.

Boldogok a Lélek koldusai Lekció: Lukács 18:9-14. 9Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: 10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az…

Igehirdetés 2020. június 28.

Isten országának kovásza Lekció: 2. Mózes 3:1-12. 1Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez.…

Igehirdetés 2020. június 14.

Isten országának kovásza Lekció: Máté 13:24-35. 24Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25De amíg az emberek aludtak, eljött…

Igehirdetés 2020. május 31.

Isten Lelkének egyszerűsége Lekció: Apostolok Cselekedetei 2:1-13. 1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte…

Igehirdetés 2020. február 2.

Gondolkodjatok! Lekció: Efézus 4:17-24. 17Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 18Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az…