Igehirdetés 2020. július 12.

Boldogok a Lélek koldusai Lekció: Lukács 18:9-14. 9Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: 10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az…

Igehirdetés 2020. június 28.

Isten országának kovásza Lekció: 2. Mózes 3:1-12. 1Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez.…

Igehirdetés 2020. június 14.

Isten országának kovásza Lekció: Máté 13:24-35. 24Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25De amíg az emberek aludtak, eljött…

Igehirdetés 2020. május 31.

Isten Lelkének egyszerűsége Lekció: Apostolok Cselekedetei 2:1-13. 1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte…

Igehirdetés 2020. február 2.

Gondolkodjatok! Lekció: Efézus 4:17-24. 17Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 18Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az…

Igehirdetés 2020. január 19.

Hívjuk meg Jézust az örömünnepekre is! Lekció: Róma 12:6-16. 6Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya…

Igehirdetés 2020. január 5.

Akinek van füle, hallja…! Lekció: 1. Sámuel 3:1-18. 1Az ifjú Sámuel pedig az ÚR szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az ÚR igéje, nem volt gyakran…

Igehirdetés 2019. december 31.

Utak – kerülőutak Textus: 2 Móz 13:17-22. 17Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta:…

Igehirdetés 2019. december 29.

„Az ajtó előtt állok és zörgetek…” Lekció: Jelenések 6:1-17. 1És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik…

Igehirdetés 2019. december 25.

Isteni megjelenések Lekció: Lukács 2:1-11. 1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt…