Igehirdetés 2019. december 24.

A csoda Textus: Máté 1:18-25. 18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje,…

Igehirdetés 2019. december 22.

Advent 4. vasárnapja Lekció: Ézsaiás 7:10-14. 10Ezután így szólt az ÚR Áházhoz: 11Kérj egy jelet Istenedtől, az ÚRtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból! 12De Áház így válaszolt: Nem kérek,…

Igehirdetés 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja Lekció: Ézsaiás 11:1-10. 1Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR…

Igehirdetés 2019. november 17.

Szentháromság utáni 22. vasárnap Lekció: Jób 14:1-17. 1Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. 2Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. 3És te még így is…

Igehirdetés 2019. november 10.

Mit hiszünk a feltámadásról? Lekció: 2 Tesz 2:16-17, 3:1-5. 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó…

Igehirdetés 2019. november 3.

Bárkát építeni Lekció: 1. Mózes 7:1-16. 1Az ÚR akkor ezt mondta Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben! 2Minden tiszta állatból hetet-hetet…

Igehirdetés 2019. október 27.

Lekció: 2 Tim. 4:6-8. 16-18. 6Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. 7Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 8végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad…

Igehirdetés 2019. október 20.

Hitről és cselekedetekről Lekció: Jakab 2:14-26. 14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? 15Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs…

Igehirdetés 2019. október 6.

„Nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt” Lekció: Apostolok Cselekedetei 26:6-23. 6Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. 7Ennek a teljesülését reméli tizenkét törzsünk…

Igehirdetés 2019. szeptember 22.

Lekció: 1 Tim. 2:1-8. 1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez…