+36-52/342-872 | lelkeszi@kistemplom.hu

Igehirdetések

2019. JÚNIUS 16.

Lekció: 2 Korintus 13:11-13.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: János 16:12-15.

11Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. 12Köszöntsétek egymást szent csókkal; köszöntenek titeket a szentek mind.

2019. JÚNIUS 9.

Lekció: Róm. 8-17.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: János 14:15-16,23-26.

8Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. 10Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt.

2019. JÚNIUS 2.

Lekció: 8. Zsoltár 1-10.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: Máté 4:4.

1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 
2Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! 

2019. MÁJUS 19.

Lekció: Apostolok Cselekedetei 16:16-34.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: Apostolok Cselekedetei 16:25-26.

16Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17Követte Pált és minket, és így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!

2019. MÁJUS 12.

Lekció: Jelenések könyve 7:9.,15-17.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: János 10:27-30.

9Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.

2019. MÁJUS 5.

Lekció: Énekek éneke 2:1-17.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: Énekek éneke 3:1-4.

1A Sárón nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma. 2Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt.3Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. 4Elvitt engem a borozóhelyre, melynek jelvénye a szerelem. 5Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok!

2019. ÁPRILIS 21.

Lekció: János 20:10-11.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: János 11:49-50.

1A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz.

2019. ÁPRILIS 14.

Lekció: Ézsaiás 50:4-7.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: János 12:12-24.

12Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, 13pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! 14Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: 15„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.

2019. ÁPRILIS 7.

Lekció: 1. Thesszalonika 4:13-14. 18.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: 1. Sámuel 20:3c

De az élő Úrra és az életemre mondom, hogy csak egy lépés választ el engem a haláltól!

2019. MÁRCIUS 24.

Lekció: Jeremiás 20:7-13.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: Lukács 13:1-9.

1Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. 2Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?

2019. JANUÁR 13.

Lekció: Jeremiás 36:20-32.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: Jeremiás 36:27-28.

27Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Bárúk leírt Jeremiás diktálása után: 28Végy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákím, Júda királya!

Close Menu