+36-52/342-872 | lelkeszi@kistemplom.hu

Igehirdetések

2019. MÁJUS 12.

Lekció: Jelenések könyve 7:9.,15-17.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: János 10:27-30.

9Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.

2019. MÁJUS 5.

Lekció: Énekek éneke 2:1-17.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: Énekek éneke 3:1-4.

1A Sárón nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma. 2Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt.3Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. 4Elvitt engem a borozóhelyre, melynek jelvénye a szerelem. 5Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok!

2019. ÁPRILIS 21.

Lekció: János 20:10-11.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: János 11:49-50.

1A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz.

2019. ÁPRILIS 14.

Lekció: Ézsaiás 50:4-7.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: János 12:12-24.

12Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, 13pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! 14Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: 15„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.

2019. ÁPRILIS 7.

Lekció: 1. Thesszalonika 4:13-14. 18.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: 1. Sámuel 20:3c

De az élő Úrra és az életemre mondom, hogy csak egy lépés választ el engem a haláltól!

2019. MÁRCIUS 24.

Lekció: Jeremiás 20:7-13.

SZAKÁCS GYÖRGY

Textus: Lukács 13:1-9.

1Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. 2Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?

2019. JANUÁR 13.

Lekció: Jeremiás 36:20-32.

ZSOLDOS TIBOR

Textus: Jeremiás 36:27-28.

27Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Bárúk leírt Jeremiás diktálása után: 28Végy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákím, Júda királya!

Close Menu