Cím:

Debreceni Ispotály-Integrált Szociális Intézmény 4025 Debrecen, Révész tér 2. sz.

Adatvédelmi tisztviselő

A 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni. Az adatvédelemmel kapcsolatos információk az intézményben megtekinthetők.

  • A Debreceni Ispotály-Integrált Szociális Intézmény adatvédelmi tisztviselője: Dr. Dóra Krisztina
  • Elérhetősége: intezmeny.kistemplom@gmail.com