„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
(Zsoltárok 119:105)

Kedves Testvérünk!

Az első karácsonykor a pásztorok előtt ezekkel a szavakkal dicsőítette a mennyei lények sokasága Istent. Az angyali szózat azóta mutatja számunkra az igazi, Istentől megszentelt béke felé vezető utat. Sokan vannak, akik kívülről is megtanulták már a karácsonyi történetnek ezt a részletét: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”


A hosszú pandémiás idők után szeretnénk karácsonyra készülésünk során „Isten dicsőségét”, ezáltal „a földi békességet” és „az emberekhez való jóakaratot” testvéreink lelkében előmozdítani. Reméljük és hisszük, hogy adventi és karácsonyi istentiszteleteink, programjaink segítségünkre lesznek ebben!


Találkozzunk adventi és karácsony ünnepi alkalmainkon a Kistemplomban és Gyülekezeti Termünkben!


Ünnepi alkalmaink helyszíne:
Kistemplom: November 27.; December 04.; December 25.; December 26.
Gyülekezeti terem: December 11.; December 18.; December 24.


Debrecen, 2022. november 21.


Testvéri szeretettel:
Dr. Dóra Krisztina, Pók Tibor, Birinyi Lilla, Porkoláb András, Zsoldos Tibor

Adventi programok

Kedves Testvérek!

A Kistemplomi Nőszövetség beteglátogatói képzést indít azzal a céllal, hogy a pandémia után azokat az idős, magányos, beteg gyülekezeti tagokat felkeresse, akik testi lelki betegség miatt nem tudnak már a gyülekezeti közösséghez csatlakozni.

A képzés célja: a beteg emberek otthoni vagy kórházi megkeresése, egy beszélgetés, lelki segítség adása, esetleg a szükségek felmérése.

A beteglátogatói képzés 4 szombati alkalmat ölelne fel, és a Nőszövetség mielőbb szeretné beindítani közösen a Kossuth utcai gyülekezettel.
A képzésre bárki jelentkezhet, aki elkötelezett a gyülekezeti tagok segítése terén, és van szabad kapacitása a beszélgetésre, látogatásra.

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet vagy a három szervezőnél: Hadházi Juditnál, Kapocskáné Csiszár Ildikónál és Szigeti Adriennél.

A gyülekezeti tagoktól kérjük jelezzék felénk azoknak a nevét és címét, akiknek szüksége egy ilyen jellegű felkeresésre, látogatásra.

Hadházi Judit, a Nőszövetség elnöke