„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
(Zsoltárok 119:105)

Kedves Testvérek!

 

Örömmel adjuk hírül, hogy bár a templomunk felújítása még nem ért véget, de augusztus 1-étől kezdődően újra lehetővé vált, hogy istentiszteletek tartására használhassuk a Kistemplomot. Bár a külső felújítási munkálatok még szeptember végéig várhatóan eltartanak, és a templom belseje sincs teljesen kész, de istentiszteleti alkalmak megtartására már használható. Ebből az alkalomból szeretettel hívunk és várunk mindenkit az

augusztus 1-én (vasárnap) a Kistemplomban 10 órakor tartandó istentiszteletünkre és az azt követő közös ebédünkre a Széchenyi utca 4 szám alatti udvaron.

 

Testvéri üdvözlettel:

Dr. Dóra Krisztina főgondnok, Markó János műszaki gondnok,

Birinyi Lilla, Porkoláb András, Zsoldos Tibor lelkipásztorok

Debrecen, 2021. július 20.

Újra nyit a Kistemplom

Hosszabb szünet után újra istentiszteletre hív a Kistemplom tornyának harangja. A járvány okozta lezárások miatt 2020-ban eleve kevés istentiszteletnek adhatott helyet a bástyatornyú templom, az épület felújítási munkálatai miatt pedig tavaly november 8-a óta nem volt istentisztelet a református hajlékban. A 2016-ban megnyert 318 millió forint értékű GINOP pályázat eredményeként a még néhány hétig tartó felújítási munkálatok keretében kívül-belül újjászületik a városközpont jellegzetes templomi épülete. A külső tatarozás és a belső festés mellett megújul a templom teljes elektromos hálózata, világítása, hangosítása és a fűtésrendszere, illetve sor kerül még a következő hetekben a tetőzet cseréjére, illetve az angol aknák megépítésére is, melyek a vízelvezetés problémáját fogják megoldani.

A templombelső kisebb múzeumi részlegekkel is gazdagodik: kiállításra kerülnek az 1944-ben lebombázott Ispotályi templom még megmaradt fontosabb tárgyi emlékei, hiteles másolatokban lesznek megtekinthetők a Kistemplom legszebb úrasztali és keresztelési edényei. Interaktív digitális anyag igyekszik majd megismertetni a látogatókat a templom történetével.

Bár a külső felújítási munkálatok még szeptember végéig várhatóan eltartanak, és a templom belseje sincs még teljesen kész, de istentiszteleti alkalmak megtartására már használható.

Az első vasárnapi istentisztelet 2021. augusztus 1-én 10 órai kezdettel lesz, melyre minden kedves érdeklődőt hívnak és várnak a Kistemplomi-Ispotályi gyülekezet tagjai.

 

Zsoldos Tibor

– lelkipásztor –

Berekfürdő tábor plakát

Kedves Testvérek!

A Kistemplomi Nőszövetség beteglátogatói képzést indít azzal a céllal, hogy a pandémia után azokat az idős, magányos, beteg gyülekezeti tagokat felkeresse, akik testi lelki betegség miatt nem tudnak már a gyülekezeti közösséghez csatlakozni.

A képzés célja: a beteg emberek otthoni vagy kórházi megkeresése, egy beszélgetés, lelki segítség adása, esetleg a szükségek felmérése.

A beteglátogatói képzés 4 szombati alkalmat ölelne fel, és a Nőszövetség mielőbb szeretné beindítani közösen a Kossuth utcai gyülekezettel.
A képzésre bárki jelentkezhet, aki elkötelezett a gyülekezeti tagok segítése terén, és van szabad kapacitása a beszélgetésre, látogatásra.

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet vagy a három szervezőnél: Hadházi Juditnál, Kapocskáné Csiszár Ildikónál és Szigeti Adriennél.

A gyülekezeti tagoktól kérjük jelezzék felénk azoknak a nevét és címét, akiknek szüksége egy ilyen jellegű felkeresésre, látogatásra.

Hadházi Judit, a Nőszövetség elnöke

Kedves Testvérek és Érdeklődők!

 

Örömmel hirdetjük, hogy május 2.-tól ismét visszatérhetünk a személyes részvételű istentiszteletekhez!

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a felújítási munkálatok alatt a helyszín és az időpont változik!

Az istentiszteletek:

Helyszíne: Kossuth utcai Református Templom

Időpontja:  minden vasárnap 11:30 (május 2.-tól)

Kedves Testvérünk!

 

Tavaly november 8-án vasárnap tartottuk az utolsó közös istentiszteletünket a Kistemplomban. Azóta, részben a járványügyi tiltások, részben pedig a templomunkban folyó felújítási munkálatok miatt nem ünnepelhettük közösen, templomi környezetben az Úr napját. Annál nagyobb örömmel adjuk most a testvérek tudtára, hogy a ránk következő vasárnaptól – május 2-tól – lehetőséget kaptunk arra, hogy a Kossuth utcai templomban (A Verestemplomban) tartsunk újra istentiszteleteket 11 óra 30 perces kezdettel. A május 2-i és az azt követő vasárnapi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket!

Terveink szerint az online istentiszteleteket továbbra is megtartjuk, a mostanihoz képest azzal a különbséggel, ezeket már élőben, a Kossuth utcai templomban vesszük fel, így annak az internetes megjelenítése a honlapunkon és a Facebookon csak a hétfői napon lesz lehetséges.

A Kistemplomba való visszatérésünk a folyamatosan zajló belső templomi munkálatok miatt egyelőre még nem lehetséges, de így is örülünk, hogy egy hét múlva újra találkozhatunk egymással.

 

Isten őrizzen meg bennünket és töltsön el minket reménységgel!

 

Debrecen, 2021. április 26.

 

A közeli viszontlátás reményében:

 

Kiss Árpádné         Birinyi Lilla         Tóth-Gyóllai Dániel          Zsoldos Tibor