„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
(Zsoltárok 119:105)

Lélek és lelkesedés

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?
(Lukács 11, 13)

Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.
(János 14, 16–18)

A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Róma 5, 5)

Idézetek

Lángolnia kell annak, aki gyújtani akar. (orosz közmondás)

Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A “kis” emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz. (Mark Twain)

Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja. (Henry David Thoreau)

Soha nagy dolog nem jött létre lelkesedés nélkül. (R. W. Emerson)

A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt. (Dan Millman)

Történet

Egy lelkes hegedűs hangversenye falun

A városból egy lelkes, kultúrát terjesztő hegedűművész elmegy falura, és ott muzsikálni szeretne. Vasárnap délelőtt van a kultúrteremben, bemegy, oda gyülekezik a falu apraja-nagyja és hallgatják, ő pedig hegedül, muzsikál. Igen ám, de egyszer csak váratlanul az országúton megérkezik egy vándorcirkusz. Nagy csinnadrattával, trombitaszóval, dobpergéssel. Először a gyerekek fülelnek, hogy mi ez, aztán szépen hátul kiosonnak és mennek a cirkuszt nézni. Aztán az asszonyok is kezdenek feszengeni, ők is szép lassan elmennek. Utána a férfiakat is kezdi érdekelni a dolog. Mennek, mennek, de ő csak húzza rendesen a hegedűt és muzsikál. A végén már csak egyetlen egy idős ember ül ott és hallgatja. Befejezi az első félidőt, szünet. Odamegy hozzá és kezet fognak: Hát, kedves bátyám, nagyon örülök, hogy legalább maga itt maradt és magát nem vonzotta el innen a cirkusz. Mire az öreg ember odakap a füléhez: Mit tetszik mondani? Cirkusz? Cirkusz van a faluban? Bocsásson meg, én nem hallottam. Akkor nekem is sietnem kell oda! És ezzel befejeződik a falusi történet.
(Farkas József nyomán)

 

Böjti gondolatok

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
/Ézsaiás 58:6-8/


Idézetek

A legtöbb vallásos ember a böjtöt vagy öncélú „jócselekedetnek” véli, vagy pedig olyan „fegyvernek”, amivel kikényszeríthet valamit Istentől.
/Gyökössy Endre/

A böjtölésnél az ember tudatosabb lesz befelé, a test felé, hogy mi a jó és mi a rossz és kifelé is: mit tesz a test jót-rosszat a világért.
A böjti időszakok nagyszerű idők az újraorientációra.
A pillanat intenzívebbé lesz, az érzékek tisztábbak ilyenkor.
/ARD-TV, 2004/


Történet

Buddha nagy élménye
Lelki eszmélődésének kezdetén Buddha rengeteg önmegtagadást gyakorolt.
Mígnem egy szép napon két muzsikus haladt el a mellett a fa mellett, amelyik alatt Buddha elmélkedett. Az egyik muzsikus azt mondta a másiknak:
– Ne feszítsd meg túlságosan a húrokat a szitárodon, mert elpattannak. De ne is hagyd őket lazán, mert akkor semmiféle hangot sem adnak. Maradj a kettő között!
Ezek a szavak Buddhát annyira mellbe vágták, hogy a lelkiélethez való hozzáállása forradalmian megváltozott. Meg volt győződve arról, hogy azok a szavak neki szóltak. Attól a perctől kezdve felhagyott az önsanyargatással, és könnyű, de mérsékletes életet élt. S az ő útját a megvilágosodás elnyeréséhez azóta is a „középső útnak” nevezik.
/Anthony de Mello: A szív ébredése/

Elindulás, kezdet

Gondolat

Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. (Zsoltárok 25,4-6)

Örök emberi kérdés az útkeresés, a tájékozódás egzisztenciális kérdése. Az állat ösztönszerűen tájékozódik, nézzük csak a költöző madarakat vagy a vándorívó halakat. Az embernek ezt tudatosan kell elvégeznie. Ezért tájékozódik. Jeleket különböztet meg, s ahhoz igazodik. Égi és földi jeleiből csillagászat és földrajz lesz, de az az életnek egy igen kis szeletén, a fizikai térben ad tájékoztatást. Hol van még a történelem és a lelki világ?! – Az ember úgy segített magán, hogy vezetőket keresett, s rájuk bízta magát. Ez a nevelés roppant birodalma. Az egész felett felséges magasságban tündöklik az isteni vezetés gondolata. Ezt a régi puritánok azzal a tanítással kerekítették ki világnézetté, hogy az ember zarándok lény: Homo Viator. Átmegy az élet és halál közötti mezsgyén, s ez átmenetel az élet, sőt az örök élet.

(Ravasz László: Ószövetségi magyarázatok)

Idézet

Ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki a terveidről. (Woody Allen)

Akkor áss kutat, amikor még nem vagy szomjas. (kínai mondás)

Ha arra a pillanatra vársz, amikor minden kész, akkor soha nem fogsz semmit elkezdeni.

(Iván Turgenyev)

A kezdet az egésznek a fele. (Arisztotelész)

Egy jó kezdethez lelkesedés kell, egy jó befejezéshez fegyelem. (ismeretlen)

Történet

Elindulási energia

Te és én is folyton így teszünk. Halogatjuk a változásokat, amelyekről pedig tudjuk, hogy jók lesznek a számunkra. Miért? Lehet, hogy önelégültek vagyunk a változtatáshoz. Lehet, hogy félünk, mert nem tudjuk, mi mindent hoz magával a változás. Esetleg túl büszkék vagyunk, vagy egyszerűen csak csökönyösek. Akármi legyen is az oka, csak halogatunk.

A NASA űrmérnökei azt mondják, hogy a rakétakilövésnél elhasznált üzemanyag nagy része a felemelkedés első pár másodpercében ég el. Iszonyatos mennyiségű energia és hajtóerő kell ahhoz, hogy a rakéta elinduljon a kilövőállomásról. Amint lendületbe jön, és kiindul a világűrbe, már sokkal kevesebb üzemanyagot igényel, és könnyebb irányítani és vezetni. Legyőzte a tehetetlenségi erőt.

(Rick Warren: Isten életet átformáló ereje)

Tisztelt Egyháztagok, Érdeklődők!

A hidegre való tekintettel december 17-től istentiszteleteinket a Gyülekezeti Teremben tartjuk. Ez alól kivételek a karácsony első és másodnapi úrvacsorás istentiszteletek, melyek a Kistemplomban lesznek megtartva.

Isten áldása legyen közösségünkkel!

Áldott adventi készülődést kívánunk!