+36-52/342-872 | lelkeszi@kistemplom.hu

„A várakozás a legjellemzőbb keresztyén magatartás.”
(Teilhard de Chardin)

Online Istentisztelet

Kedves Testvérek!

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának nyilatkozata alapján a május 17-i istentisztelet végre megtartható a templomokban. Szeretettel várunk mindenkit a Kistemplomban. Az istentiszteletekbe mostantól bárki bekapcsolódhat, semmilyen korlátozás nem tiltja, hogy újra együtt lehessünk istentiszteleti közösségben. Korlátozás alatt marad még az Úrvacsora kiszolgáltatása, a kiscsoportok megtartása és a lelkészi hivatal nyitvatartása is.

Az istentiszteleti közvetítés folytatásáról ezután fogunk dönteni. Közvetített istentisztelet lesz – és egyben a Kistemplomban élő – május 21-én 10 órától az áldozócsütörtöki istentisztelet.

A Kistemplomot az istentiszteletek alkalmával az egyházközségi védekezési szabályzat szerint használjuk, amely meghatározza, hogy 298 fő tartózkodhat egyszerre biztonságosan a Kistemplomban, egymástól 2 méteres távolságban. Előkészültünk fertőtlenítő szerrel, maszkokkal, előre kijelölt helyekkel, ahová ülni lehet.

Szeretettel várjuk testvéreinket újra a Kistemplomba.

Heti gondolatok

2020. május 14.

Nagyot alkotni

Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén! Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.

 

Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. /1. Mózes 11:5-9/

Isten nem azért hiúsítja meg Bábel tornyának az építését, mintha attól félt volna, hogy ez az építkezés az ő isteni hatalmát kisebbítené. A torony Isten szemében közel sem olyan nagy vállalkozás, mint ahogy az a földről szemlélve látszik. Isten magasságából nézve ugyanis olyan kicsi ez az építmény, hogy az Úrnak alá kell szállnia ahhoz, hogy jobban lássa, mi is készül a földön.
Isten tehát nem azért akadályozza meg a torony építését, mert önmaga dicsőségét félti. Az Úr az embereket akarja megvédeni a túlzott elbizakodottságtól, mert tudja, hogy a felfuvalkodottságnak mindig bukás lesz a vége.
Amikor az ember maga akar Isten helyébe lépni és „az égig érve” a világ ura lenni, akkor az mindig erőszakhoz, diktatúrákhoz, és végül tragédiákhoz vezet. Isten ezt a nagyobb tragédiát akadályozta meg Bábelnél, és ezt akarja megakadályozni mindannyiunk életében is.

Áldás, békesség!

Zsoldos Tibor

Pásztori Körlevél a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi református Egyházközség tagjainak

 

Kedves Testvérek!

Egyházközségünk nevében üdvözlünk és jó egészséget kívánunk! Hirtelen megváltozott az életünk.Mindannyiunkat érintenek a változások, a korlátozások, nyilatkozatok. A Kistemplom március 16-án bezárt és vele a közösségi termeink és szinte teljesen az intézményünk is. Ugyan nem tudunk találkozni a megszokott módon, de az internet segítségével igen. Hétközi csoportjainkat messengeren végezzük a megszokott időpontokban. (Aki még nem került be messenger csoportba és szeretne, kérjük jelezze!) Vasárnapi istentisztelet minden vasárnap 10 órakor kezdődik a kistemplom.hu oldalon. Áhitatokkal is készülnek a lelkipásztorok a Kistemplom facebook oldalán a következő héttől (március 23).

Keresztelési, temetési, esketési szolgálatot továbbra is végezhetünk szűk családi körben.

Akinek szüksége van segítségre, bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben szívesen segítünk.

A lelkészi hivatalunk is zárva tart, a lelkipásztorokat közvetlenül is el lehet érni, a telefonszámok: Szakács György +36 70 371 7742, Zsoldos Tibor +36 30 274 9093.

Húsvét felé tartva Jézus bíztató szavát küldjük nektek, önmagunknak, aki tanítványainak mondta ezt, amikor hajójuk viharba került: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Máté 14,27

 Jó egészséget, kitartást kívánunk nektek és várunk internetes szolgálatunkban.

 

2020. Nagyböjtjében

Szakács György lelkész, Zsoldos Tibor lelkész és Kiss Árpádné gondnok

Close Menu