„Semmi nem múlik el visszhangtalanul, még a csend sem.”
(Stanislaw Jerzy Lec)

Online Istentisztelet

Kedves Testvérek!

 

A járvány terjedése továbbra sem teszi lehetővé, hogy személyes részvétellel tartsunk gyülekezeti alkalmakat. Így az a tervünk, hogy március közepétől vasárnaponként a Kossuth-utcai templomban találkozzunk, egyelőre nem valósítható meg, mivel Zsinatunk elnöksége március 5-én az élő istentiszteletek beszüntetéséről döntött (a zsinati állásfoglalást ehhez a hírlevélhez mellékelem).

A járványügyi szigorítások lazítását követően továbbra is abban reménykedünk, hogy a Kossuth-utcai templomban tarthatunk majd istentiszteleteket. Addig is maradnak a már megszokott online-istentiszteletek, illetve a postán kézbesített prédikációk.

 

Az ilyen nehéz időkben nem lehet eléggé hangsúlyozni az apostol buzdítását:

Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek!

                                                                                               /Kolossé 4:2/

Imádkozzunk egymásért, betegeinkért, az elzártságban élő testvéreinkért, a kórházakban folyó áldozatos gyógyító munkáért! Figyeljünk egymásra!

Nőnap

A mai napon, a nemzetközi Nőnap alkalmából szeretettel köszöntjük minden kedves nőtestvérünket.

A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen.                 /Róma 15:33/

 

Szeretettel:

a kistemplomi gyülekezet férfitagjai

 

Áldás és békesség!

A bajban is maradjunk együtt!

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának március 5-i határozata

Kommunikációs Szolgálat 2021. március 5.

 

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak. 

A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi Tanácsa. 

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy ez a próbatétel minél előbb elmúljon.

Miközben mindannyian szeretnénk visszakapni régi életünket, hisszük és valljuk, hogy Isten új életet kínál nekünk.  Szükségünk van arra, hogy felismerjük, miben és hogyan kell ezután másképp élnünk. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy különös figyelemmel és kitartással keresse Isten akaratát.

A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat, azzal a hittel, hogy

„nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).

2021. március 5.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök
Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök
Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök
Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök
Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

Kedves Testvérek!


A járványügyi helyzetre való tekintettel a Lelkészi Hivatal visszavonásig zárva tart.

Ezen elkövetkezendő időszak alatt a hivatali munkatársakkal telefonon lehetséges egyeztetni.

Zsoldos Tibor lelkipásztor elérhető az alábbi telefonszámon: +36 (30) 274 9093

Birinyi Lilla segédlelkész elérhető az alábbi telefonszámon: +36 (20) 588 3432

Closed

Ökumenikus Világimanap 2021. március 5-én, pénteken

Március 5-én, pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világimanapot, amelynek tematikáját idén a vanuatui keresztény nők készítették el – közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.

A 2021. évi Világimanap a Máté 7:24-27 igeszakaszt helyezi a középpontba „Biztos alapra építsünk!”. Az igei tanulmány lényege a fundamentum: „Biztos alapra építsünk!” Továbbá azt jelenti számunkra, hogy az életünket Jézus Krisztusra, ami életünk Urára kell bíznunk ahhoz, hogy jövőnk jó kezekben legyen.

Jézus példázatokban beszél arról, hogy hogyan rendezzük be az életünket. Ebben a példázatban arról beszél, hogy mi lesz azzal az emberrel, aki kősziklára építi a házát. Nem mindegy tehát, hogy az életünk milyen alapon nyugszik. Lehet kőszikla az életünk alapja, amely az élet zajától gondjaitól nem omlik majd össze, és lehet az életünk alapja homok, amelyet az élet viharai szétzúznak.

Az idei liturgiát elkészítő vanuatui asszonyok által választott igevers, a világimanap címtémája most igazi bátorítást, erősítést ad aggodalmaink, félelmeink közepette. A szigetország lakói vallják, hirdetik, hogy van szilárd, biztos pontja ennek a világnak, akire építhetünk. Milyen aktuális üzenet?! Pedig ez a téma már hét esztendeje ki lett választva. A világimanapi szervezet tagjai a még 2013-ban, New Yorkban megtartott nagygyűlésén hozták meg a döntést arról, hogy 2021-re vonatkozóan mely ország készítheti el a liturgiát. A vanuatui asszonyok tehát már évekkel ezelőtt megfogalmazták bizonyságtételeiket, imádságaikat. A címlap képnek választott festmény, Juliette Pita alkotása is az öt esztendeje a szigeteken komoly pusztítást végzett Pam ciklont örökítette meg. A művésznő akkor személyesen is megtapasztalta, hogy hogyan tud Isten a legnagyobb viharokban is oltalmába venni, menteni. Évekkel ezelőtti a bizonyságtétel, most mégis aktuális. Ez a Szentlélek rendező ereje!

Szóval, „Biztos alapra építsünk!”

Fischl Vilmos tájékoztatása szerint az ökumenikus világimanapot 1870 óta tartják meg világszerte, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa pedig az idén szervezi meg ezt az eseményt 36. alkalommal

A főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az Ökumenikus Tanács által megjelentetett kiadványok segítségével készülhetnek fel, hangolódhatnak rá az eseményre, „…és élhetik meg az imanapi liturgia tartalmának kiteljesedését”.

A világimanapra való felkészülést segítő videó lent található: https://www.youtube.com/watch?v=psvIeciGF9I&t=6s

Oltalom a Covid–19 idején

A Tiszántúli Református Egyházkerület új kiadvánnyal jelentkezik, amelyet Gál Judit, a Magyarországi Református Egyház kórházmissziójának vezető  kórházlelkésze szerkesztett. A füzet segíti a járvány idején megbetegedetteket, a hozzátartozókat és a segítő szakmában dolgozókat. A kiadvány gyakorlati, tapasztalati és szakmai írásokon keresztül mutat rá a hitbeli erőforrásokra, kapaszkodókra. Szemléletformálás, mely a járvány során és az azt követő időszakban is láttatni kívánja, erősíteni a személyes hitnek, a közösségnek a szerepét.

A kiadvány itt érhető el: https://issuu.com/ttresajto/docs/eoltalom_a_covid_19_idejen

Az egyházkerület honlapján itt érhető el: https://ttre.hu/tartalom/5536/3/keruleti/oltalom-a-covid-19-idejen

A kiadvány megosztható, letölthető, szabadon kinyomtatható és terjeszthető. Köszönjük, ha minél több testvérrel megosztják a füzetet!

Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök így fogalmaz előszavában:

„Már egy esztendeje, hogy ránk tört a mikroszkopikus kicsiségű fertőzés, ami nemzeteket igáz le, tudományt kényszerít térdre, elveszi tőlünk a munkát, a levegőt, és mérgezi a létünket. Napjaink telve vannak bizonytalansággal és kétségeskedéssel. Az Oltalom a Covid–19 idején című kiadvány írásainak a szerzőivel egyek vagyunk az elhatározásban: az Isten igéjének éppen most nem szabad elnémulnia. Nem hallgathatunk el, mert a Szentírás tükröt tartó, józanító, bátorító, vigasztaló, erősítő üzenetének a vírushelyzetben még nagyobb jelentősége van. (…) Abban a bizonyosságban bocsátjuk útjára a füzet írásait, hogy hisszük: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (Zsolt 46,2)

A füzet tartalma:

Előszó – Dr. Fekete Károly

Egyéni tapasztalatok betegként: Gonda Lászlóné

családtagként: Tóth-Mihala Veronika

segítőként: Dr. Nagy Alice

Fizikai betegség lelki tünetekkel: Dr. G. Tóth Anita

Szolgálat az érintettek között

 • Betegek között – Gál Judit
 • Családok felé – Gecse Attila
 • Kórházi dolgozók között – Rideg Gyula
 • Idős Otthonban – Nagy Zsoltné
 • Kivezényelve – Sajtos Szilárd

Ima, áldás

„Mert éheztem és ennem adtatok”
Mt. 25:35

A pandémiás helyzet senkinek sem könnyű, akik viszont eddig is nélkülöztek, most még nehezebb szembe nézniük a mindennapok problémáival. Ezért szeretne a Dorkász húsvétkor 4000 rászorulónak segíteni 1500 Kék vödörnyi élelmiszerrel! A gyűjtéshez biztonságosan online is lehet kapcsolódni vagy akár hagyományos úton is gyűjteni tartósélelmiszert:

Adakozás online: 1 vödröt megtölteni 3700.-ba kerül!

A vödrök online megtölthetőek honlapunkon: https://dorkasz.hu/kek_vodor

A Gyülekezet adatait is megadhatják, így tudjuk követni, hogy honnan, mennyi adomány érkezett! 

Gyűjtés hagyományos módon (offline):

Amennyiben a gyűjtéshez szükségetek van üres kék vödrökre kérem, jelezzétek felénk! (Elérhetőség lent)

Legfontosabb élelmiszerek vödrönként:

 • 1 kg cukor
 • 1 kg rizs
 • száraztészta
 • lencse
 • bab
 • olaj
 • konzervek
 • fűszerek
 • édesség
 • egyéb tartós élelmiszer vagy tisztálkodási szer

A gyűjtés időpontja: 2021. március 14 – március 30.

 A gyűjtéssel kapcsolatos kérdésekkel fordulj bizalommal munkatársainkhoz:

Ősz-Kiss Viktória projekt koordinátor, + 36 30 358 7363

o.k.viktoria@dorcas.hu

Bízunk abban, hogy közös erőfeszítéssel mindenkinek sikerül szebbé tennünk a Húsvéti Ünnepeket! 

Üdvözlettel és áldáskívánással:

Miskolczy Zsuzsanna 

Dorkász Szolgálat 

Programszervező