Igehirdetés 2019. július 14.

Agresszióra agresszióval? Lekció: Bírák 15:1-16. 1Történt egy idő múlva, búzaaratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét; egy kecskegidát is vitt neki magával. Ezt mondta: Be akarok menni a feleségemhez, a…

Igehirdetés 2019. július 7.

Szentháromság utáni 3. vasárnap Lekció: 1 Tim. 1:12-17. 12Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 13Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző…

Igehirdetés 2019. június 23.

Jézus gyógyításai Lekció: Márk 10:46-52. 46Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. 47Amikor meghallotta, hogy…

Igehirdetés 2019. június 16.

Lekció: 2 Korintus 13:11-13. 11Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek…

Igehirdetés 2019. június 9.

Lekció: Róm. 8-17. 8Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus…

Igehirdetés 2019. június 2.

Nemcsak kenyérrel él az ember… Lekció: 8. Zsoltár 1-10. 1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 2Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az…

Igehirdetés 2019. május 30.

Áldozócsütörtök Lekció: Ef 1:17-23. 17és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; 18és világosítsa meg…