Igehirdetés 2019. szeptember 15.

A hit ajándék Lekció: 5 Móz 30:10-14. 10ha hallgatsz Istenednek, az ÚRnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz az ÚRhoz,…

Igehirdetés 2019. szeptember 8.

A „magába szállás” isteni minősége Lekció: Lukács 15:11-24. 11Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!…

Igehirdetés 2019. szeptember 1.

Lekció: Apcsel 2:37-47. 37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg…

Igehirdetés 2019. augusztus 25.

Isten igazságát felvállalni bennem Lekció: Lukács 18:1-8. 1Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent…

Igehirdetés 2019. augusztus 18.

Lekció: Jer 38:4-6. 8-10. Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását a vezető emberek ezt mondták a királynak: Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat és…

Igehirdetés 2019. augusztus 11.

Lekció: Zsid. 11:1-2. 8-12. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.…

Igehirdetés 2019. augusztus 4.

Életszakaszok Mózes és a mi életünkben Lekció: Apostolok Cselekedetei 7:20-34. 20Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Három hónapig nevelték apja házában, 21amikor pedig kitették, a fáraó leánya…

Igehirdetés 2019. július 28.

Anániás és Szafira Lekció: Apostolok Cselekedetei 5:1-11. 1Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, 2és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az…

Igehirdetés 2019. július 21.

Szentháromság 4. vasárnapja Lekció: 1 Mózes 18:1-10. 1Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. 2Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll…

Igehirdetés 2019. július 14.

Agresszióra agresszióval? Lekció: Bírák 15:1-16. 1Történt egy idő múlva, búzaaratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét; egy kecskegidát is vitt neki magával. Ezt mondta: Be akarok menni a feleségemhez, a…