Igehirdetés 2019. december 22.

Advent 4. vasárnapja

Lekció: Ézsaiás 7:10-14.

10Ezután így szólt az ÚR Áházhoz: 11Kérj egy jelet Istenedtől, az ÚRtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból! 12De Áház így válaszolt: Nem kérek, nem kísértem az URat! 13Akkor ezt mondta Ézsaiás: Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? 14Ezért maga az ÚR fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el.

Textus: Máté 1:18-24.

18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt.

Karácsony előtt sokan napokig kapkodnak, rohannak és úgy érzik hogy nem érik utol magukat. A rohanásban azonban arra vágynak, hogy megálhassanak és megérkezzenek és végre éljék a jelen pillanatot. Nekünk mindannyiunknak meg kell érkeznünk önmagunkhoz, a saját életünkbe, a saját valóságunkba. Csak úgy várhatjuk a vendéget, ha magunk is otthon vagyunk. Advent utolsó napjai arra hívnak, hogy a tevékenykedés végére ténylegesen érkezzünk meg. Akkor is, ha éppen a valóságunk, amibe megérkeznénk nem olyan kedves. Nem találjuk benne a karácsonyi álmainkat.

Segítségünkre van advent 4. vasárnapján József története, aki szintén nem az álmai szerinti valóságban volt. Az ő karácsonya nem egyszerűen nem idillikus. Az ő karácsonya egy mindent megrázó krízis. Máté evangélista nem kerülgeti a dolgot, rögtön belevág: Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Egy mondatban szerepel ez így, hogy Jézus Krisztus születése így történt és az, hogy kitűnt. Kiderült, lelepleződött. Ez pedig összedöntötte József álmait. Mennyi élettapasztalatunk van benne az ő sorsában.

Különösen amikor advent, vagy Karácsony idején történnek nehéz dolgok, az súlyosan érint minket. József történetében azonban van egy nagy de. Rögtön belekerül egy nehéz helyzetbe, megoldhatatlanba. De rövidesen kiderül, hogy Isten még az ilyenekből is jót tud kihozni. Hogy a legmegrázóbb krízisből is tud hatalmas dolog születni.

Épp a mai evangéliumi részlet is magába foglalja mindkettőt. A krízist és a megoldást is. Mert a megoldás, az egész nehéz helyzet hatalmas eredménye ez: 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. Mindez azért történt. Mi olyan sok nehéz helyzetünkről nem tudjuk, miért történik. Különösen, amikor benne vagyunk a közepében. József sem tudta, csak azt, hogy a jegyese terhes és nem tőle. Újabb tervet gondolt ki, titokban bocsájtja el magától, de ez a terv is összedőlt, amikor az angyal álmában megjelent. És a vége ez: 24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt. Miért tette ezt József? Miért mond igent két összedőlt terv után a harmadikra? Azért, mert József nem pusztán engedelmes.

Az engedelmességben azért lehet olyan vonás, ami nem példa. József nemcsak engedelmes. Az engedelmessége mögött Istenbe vetett bizalom van. Emiatt a bizalom miatt vagyunk ma itt a templomban advent . vasárnapján. József bizalma és a mi bizalmunk miatt. Mert Józsefet nézve, az ő helyzetét figyelve ez a kérdés, hogy bennünk van-e valami az ő Istenbe bizalmából? Ez a bizalom vezette őt végig az útján. Ez a bizalom tartotta meg a mélységek fölött. Józsefnek egy igazi érett, felnőtt bizalma lehetett. Egy továbbfejlődött gyermeki bizalom az övé. Ezt a gyermeki bizalmat fogjuk szemlélni a Karácsonyba, ahogyan a csecsemővé öltözött Isten két emberre bízza magát magatehetetlenül. Mi mindannyian ezt tettük, mikor megszülettünk. És mi történik ezzel az ősbizalommal? Összetörik, csalódik, visszaélnek vele. A felnőtt bizalom, és a József bizalma ilyen. Sok bizalomvesztés és csalódás formálja.

Amit tesz ebben a történetben olyan, mintha azzal ezt mondaná: Uram, én minden bizalomvesztésem ellenére is bízok benned. Erre a felnőtt bizalomra kapunk meghívást mi, mai keresztyének. Bízni Istenben minden csalódás, minden kudarc ellenére. Jézusnak az Atyaisten két olyan szülőt választott, akik ilyenek voltak. Akikben ott égett az Istenbe vetett bizalom. Ezért tudtak átmenni annyi nehéz és örömteli eseményen együtt. Ezt a bizalmat vágyta Áház Király is. Az ő idejében háborút indított Arám királya és Izráel királya Jeruzsálem ellen; de nem tudták legyőzni.


2Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy ez történt, reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Isten azonban megmondta a prófétán keresztül, hogy nem éri baj Jeruzsálemet. Bízni akartak az akkoriak is Istenben. Ő pedig ezt a jelet ígérte nekik, ami a bizalmat erősíti bennük: maga az ÚR fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el. Ez ígéret teljesedett be több száz év után. Immánuél, ami azt jelenti velünk az Isten. A porosz katonák övén ez a felirat volt, amikor a franciák ellen vonultak. Ilyen övcsatok ma is porladnak a francia földben. Velük volt az Isten? Józseffel vele volt az Isten?

A poroszok úgy értették ezt a mondatot, amire mi is hajlamosak vagyunk. Ha velünk az Isten, mindenkivel szembeszállunk, úgyis győzni fogunk. Velünk az Isten, vagyis, Ő majd teljesíti a mi álmainkat. Jézus születése körül minden ami történik épp az ellenkezőjéről beszél. A velünk az Isten azt jelenti, hogy mi valósítjuk meg Isten álmait. Úgy, mint József, mint Mária. Különösen a második isteni személy, aki amiatt az álom miatt öltött testet, hogy újra közel lehessen az emberhez. Szeretetének tárgyához.