Harangok

A toronyban eredetileg két harang volt, mindkettő a templom építésével egyidős volt, azaz 1726-ban lettek öntve. A Kistemplom azonban 1727-ben leégett, ekkor a két harangot is újra kellett önteni. A toronyban ácsolt, eredeti 18. századi harangszék van.

1. Harang - hiányzik

Nuspickher Jakab pesti harangöntő mester munkája. 1404 kg súlyú volt. Latin felirata magyarul: A szent és oszthatatlan Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz és örök isten tiszteletére van ez a harang. Bécsben 1726. évben. A torony és a város egy részének gondviselése alá vétetett 1727-béli égése után szabad és királyi Debreczen város helvét hitvallású polgárainak kegyesen adakozott költségén újonnan öntetett és gondviselés alá vétetett Debreczenben, az MDCCXXIX. esztendő Augusztus havában Tekintetes Váradi Baranyi Mihály főbíróságában. Elhelyezték rajta a város címerét, valamint az újraöntést végző mester nevét: „Nuspicker Jakab, Pest”.

A harangot a város címere díszítette. Ezt a harangot az első világháborúban vitték el hadi célokra. A harang felfüggesztése helyén a járom most is látható.

2. Harang

Eredetileg Nuspickher Jakab öntötte újra ugyanúgy, mint a nagyharangot. Ez a harang azonban 1911-ben megrepedt, ekkor szintén újra kellett önteni. harang bronz, tárcsás, vasjáromra van téve. Villamosított.

A harang felső részén nagyrózsás virágsor fut körbe. Ezután két csík között a felirat: „ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJÖCZÖN 1911.”. A felirat alatt lefelé hajló tölgyfaleveles, makkos minta. A harangtest felirata: „isten dicsőségére KÉSZÍTTETTE A DEBRECENI REF. EGYHÁZ 1911.”.

Méretek: átmérő: 86 cm  magasság: kb. 62 cm

Készült: 1911, Kisgejőc Egry Ferenc