Igehirdetés 2019. december 31.

Utak – kerülőutak Textus: 2 Móz 13:17-22. 17Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta:…

Igehirdetés 2019. december 29.

„Az ajtó előtt állok és zörgetek…” Lekció: Jelenések 6:1-17. 1És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik…

Igehirdetés 2019. december 25.

Isteni megjelenések Lekció: Lukács 2:1-11. 1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt…

Igehirdetés 2019. december 24.

A csoda Textus: Máté 1:18-25. 18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje,…

Igehirdetés 2019. december 22.

Advent 4. vasárnapja Lekció: Ézsaiás 7:10-14. 10Ezután így szólt az ÚR Áházhoz: 11Kérj egy jelet Istenedtől, az ÚRtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból! 12De Áház így válaszolt: Nem kérek,…

Igehirdetés 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja Lekció: Ézsaiás 11:1-10. 1Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR…

Igehirdetés 2019. november 17.

Szentháromság utáni 22. vasárnap Lekció: Jób 14:1-17. 1Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. 2Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. 3És te még így is…

Igehirdetés 2019. november 10.

Mit hiszünk a feltámadásról? Lekció: 2 Tesz 2:16-17, 3:1-5. 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó…