+36-52/342-872 | lelkeszi@kistemplom.hu

Igehirdetés 2019. április 14.

Virágvasárnap Lekció: Ézsaiás 50:4-7. 4Az én Uram, az ÚR megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. 5Az én Uram, az…

Igehirdetés 2019. április 7.

Közelség Lekció: 1. Thesszalonika 4:13-14 és 18. 13Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és…

Igehirdetés 2019. március 24.

Nagyböjt 3. vasárnapja Lekció: Jeremiás 20:7-13. 7Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél! Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. 8Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és…

Igehirdetés 2019. február 17.

Hetvened vasárnap Lekció: Prédikátor 7:15-18. 15Sok mindent láttam hiábavaló életemben: Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. 16Ne légy fölöttébb igaz,…

Igehirdetés 2019. február 10.

Egy talpalatnyi hely Lekció: Siralmak 5:1-22. 1Emlékezz, URam, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat! 2Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. 3Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. 4Vizünket pénzért isszuk,…

Igehirdetés 2019. február 3.

Vízkereszt utáni 4. vasárnap Lekció: 1. Korinthus 13:4-13. 4A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,…

Igehirdetés 2019. január 27.

Vízkereszt utáni 3. vasárnap Lekció: Neh 8:1-10. 1Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet…

Igehirdetés 2019. január 13.

Isten Igéjének engedelmeskedni Lekció: Jeremiás 36:20-32. A király elégeti a tekercset 20Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elísámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. 21A…

Igehirdetés 2019. január 6.

Vízkereszt Lekció: 1. Ézsaiás 42:1-7. 1Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. 2Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát…

Close Menu