Szolgálóink

Szakács György lelkész

Dr. Kovács László gondnok

Hadházi Judit, a Nőszövetség elnöke

Birinyi Lilla hitoktató

Visloczki Gabriella hitoktató

Vágó Józsefné intézményvezető

Szokolay Lászlóné hivatalvezető

Dobai Erzsébet hivatalsegéd

Markóné Bordás Anita harangozó

Könyves Péter kántor

Papp Ágoston kórusvezető

Dr. Tóth Anikó kórusvezető

Pákozdi Éva templomőr

 

 

Debrecen
Kistemplomi-Ispotályi
Református Egyházközség
Lelkészi Hivatala
Cím: 4025 Debrecen,
Révész tér 2.
Telefonszám: 52/342 872
E-mail: kistemplom@gmail.com
www.facebook.com


Hivatali idő: hétfő-péntek: 8.30-16.00 óráig