Lelki egészséget szolgáló alkalmak

 

-           Házi úrvacsora betegek számára

-           Lelkigondozói beszélgetés

-           Házasok vasárnapja - minden év Szentháromság vasárnapján a 10 órás istentiszteleten

-           Gyászolók vasárnapja - november 1. körüli vasárnap 10 órás istentisztelet

Debrecen
Kistemplomi-Ispotályi
Református Egyházközség
Lelkészi Hivatala
Cím: 4025 Debrecen,
Révész tér 2.
Telefonszám: 52/342 872
E-mail: kistemplom@gmail.com
www.facebook.com


Hivatali idő: hétfő-péntek: 8.30-16.00 óráig