Küldetésünk

Egyházközségünk küldetése elsősorban az, ami 2000 éve minden egyházközségnek. Jézus missziói parancsának megfelelően jelen lenni a világban: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,19-20) A küldetésünk tanítványnak lenni és tanítványokat hívni.

Ezt valósítjuk meg az egyházközségünk szolgálatában. Hagyományos, őseinktől örökölt szolgálatokkal és új, a gyülekezet és a város igényeihez alakított szolgálatokkal. Ahogyan őseink is, istentisztelettel, kereszteléssel, esküvővel, temetéssel, konfirmációval végezzük a szolgálatainkat. Újdonságot jelentenek azonban a korosztály szerinti és nem korosztály szerinti kiscsoportok, amelyekben a tanítványságot még személyesebben, közvetlenebb módon éljük meg együtt. 

Az egyházközségünk küldetésében vannak másodlagos szolgálatok - amelyek a tanítványi lét mellett jelennek meg és talán speciálisan ránk jellemzők.

Intézményünk által diakóniai szolgálatot végzünk a Családi Napközibe járó kisgyermekek és családjuk számára, napköz idős otthonunkban szerető közösségben vannak együtt az idősek, a támogató szolgálattal segítséget nyújtunk azoknak, akik nem tudják egyedül ellátni magukat, de még otthonukban szeretnék élni az életüket. Érezzük, hogy mindazok, akik az intézményünk szolgálatában részesülnek, fontosnak tartják a szolgálatok, a dolgozók református keresztyén identitását. 

Kiemelkedő feladatunk a múlt feletti őrködés. Egyházközségünk Debrecen három ősi gyülekezetéből kettőnek az utódja, a kistemplominak és az ispotályinak ( a harmadik a nagytemplomi) Ez azt jelenti, hogy mi az 1600-as évektől kezdődő útnak a láncszemei vagyunk. Örökösei ide kötődő történelmi eseményeknek, lelki és tárgyi kincseknek. Kiemelkedő értéket képez a két gyülekezet ötvöstárgy- és textil anyaga, amelyek első darabjai az 1631-es zólyomi kanna és az 1606-os Dobozi Anna asszony által hímzett terítő.

Szintén kiemelkedő feladatunk az egyházzene, a gyülekezeti éneklés, a komolyzene, a kóruszene gondos ápolása. A Kistemplom az egyetlen református templom Debrecenben, ahol még gregorián ének szólt. Ezért is érezzük hivatásunknak az ide tartozó egyházzenei anyag művelését. Istentiszteleteink szakképzett kántor - Rózsáné Farkas Alíz - és karvezető - Porcsalmy Balázs - szolgálatával történnek. A komolyzene művelése pedig templomunk belvárosi elhelyezkedése és remek akusztikai adottsága miatt fontos feladatunk Orgonánk felújításával, amely sajnos még mindig várat magára - a városi koncertek fontos helyszínévé szeretnénk válni.

Mindezeket a szolgálatokat, alkalmakat a Teremtő Léleknek ajánljuk, aki annak idején megszülte az Egyházat és aki nélkül az Ige csak betű, a tanítványság jószándékú erőlködés, a templom műemlék, a gyülekezet pedig ismereteket kereső emberek csoporjta volna. 

Debrecen
Kistemplomi-Ispotályi
Református Egyházközség
Lelkészi Hivatala
Cím: 4025 Debrecen,
Révész tér 2.
Telefonszám: 52/342 872
E-mail: kistemplom@gmail.com
www.facebook.com


Hivatali idő: hétfő-péntek: 8.30-16.00 óráig