Keresztelés

A keresztség kiszolgáltatásával kapcsolatos tájékoztató:
A keresztelés előtt
Az előzetes adatfelvétel és a keresztelésre felkészítő beszélgetés után a keresztelésre vasárnapokon, a 10.00 órakor kezdődő istentiszteleteinken kerül sor. A gyermeket a szülők, keresztszülők és családtagok a keresztelés napján 9.50 órára szíveskedjenek elhozni.
A keresztelés
Az istentisztelet első részében történik a keresztelés. A lelkipásztor az úrasztala mellől végzi a keresztelés szolgálatát. A szülők, keresztszülők (családtagok) a keresztelendő gyermekkel az úrasztala előtt állnak.
A szülőkhöz, keresztszülőkhöz, majd a gyülekezethez intézett kérdéseket és a lelkipásztor imádságát követően a keresztanyának kell a gyermeket a keresztvíz alá tartani.
A keresztelés után a lelkipásztor megáldja a gyermeket, átadja a keresztelési emléklapot, s kezet fog a szülőkkel, keresztszülőkkel.
A keresztelés után a szülők, keresztszülők visszaülnek a megjelölt helyükre. Örülnénk, ha a keresztelés ünnepélyes istentiszteletén végig részt venne a család. Az istentisztelet rendszerint 11.00 óráig tart. Lehetőség van a kisgyermekekkel a templom melletti Családi Napközi épületébe átmenni, ahol az istentisztelet közvetítésről követhető más kisgyermekes családokkal együtt. A nagyobb gyermekeknek pedig gyermekistentisztelet van a templom melletti gyülekezeti teremben. Az igehirdetés előtti ének alatt a gyermekistentiszteletet végző hitoktató az oldalsó bejárat elé áll és ott várja a gyerekeket. Az ének alatt együtt vonulnak át a gyermekistentisztelet helyszínére.
A keresztelés sákramentumának kiszolgáltatása ingyenes. Amennyiben Testvéreink adományt kívánnak adni egyházközségünknek, borítékba téve helyezzék el a kijáratnál lévő perselybe.
A keresztelés után
Lehetőséget adunk arra, hogy egyházközségünk tagjainak a sorába lépjenek. A keresztség egyik fontos üzenete erről szól, hogy a szülők vállalják gyermekük nevelése során azt, hogy hitük példamutató megélésével is gyermekük hitben való növekedését, nevelését, neveltetését kívánják elősegíteni a gyülekezeti életben való részvételük által. Gyülekezetünk közössége ehhez szeretne segítséget nyújtani. Az egyházközségi tagság megszerzéséhez ki kell tölteni az egyháztagsági adatlapot.
A keresztelés kiszolgáltatásával kapcsolatos további információkat a lelkészi hivatalban kaphatnak az érdeklődők.
Gyermekük és családjuk életére Isten áldását kérjük.

Debrecen
Kistemplomi-Ispotályi
Református Egyházközség
Lelkészi Hivatala
Cím: 4025 Debrecen,
Révész tér 2.
Telefonszám: 52/342 872
E-mail: kistemplom@gmail.com
www.facebook.com


Hivatali idő: hétfő-péntek: 8.30-16.00 óráig